WEB-Komplettlösung

Angefangen von Domain-Registrierung, über Hosting bis zur Erstellung und Unterhaltung Ihrer Website.

DEKOWOOD LOGO

Mušterija je želela redizajn postojećeg logoa/logotipa koga bi krasio moderan i jednostavan dizajn – da liči na postojeći, i da se boje ne menjaju. Urađeno je sledeće:

  • Nesimetričnost i “težina“ leve i desne strane je izbalansirana prebacivanjem zimzelenog drveta u
    kombinaciji sa slovom W
  • Visina i kompozicija su jednake, dakle logotip se može koristiti na bilo kom delu papira ili web stranice.
  • Krug je izbačen, slova povećana i prazan prostor koji je taj krug stvarao je iskorišćen.
  • Slova su slična staroj verziji, s tim što je bela linija unutar slova sklonjena radi jasnoće.

UPIT

1 + 3 =