WEB-Komplettlösung

Angefangen von Domain-Registrierung, über Hosting bis zur Erstellung und Unterhaltung Ihrer Website.

CLINIQ LOGO I APP ICON

Logo i ikonica za mobilnu aplikaciju je urađena za firmu CLINIQ koja se bavi distribucijom medicinskog materijala za estetsku medicinu i hirurgiju. Logo je već postojao, i mušterija je tražila novi inovativan i prepoznatljiv logo. Predstavljeni logo sačinjava nekompretni savršeni krug, sa znakom crvenog krsta, koji ga upotpunjuje i dovršava. Ispod se nalazi logotip i naziv CLINIQ. Krug je ponovo iskorišćen, za prvo slovo “C“ i poslednje “Q“, kao logo.

  • Na početku je krug nekompletan (slovo “C“), a na kraju kompletan (slovo “Q“) znakom crvenog krsta čime se formira savršen krug.

UPIT

5 + 15 =