Windows aplikacije

Potrebna su Vam specialna rešenja koja se moraju programirati?

DOSIJE KUPCA

Ovo je tipičan specializovani izveštaj. Mušterija već raspolaže sa velikim brojem izveštaja u svom ERP-Sistemu, međutim ti izveštaji su ne povezani što prouzrokuje veliki gubitak vremena da bi se došlo do željenih podataka. Sa ovom aplikacijom smo eliminisali te nedostatke tako da mušterija izabere kupca kojeg želi da pogleda i svi izveštaji se automatski generišu na jednom MS Excel fajlu sa tabelama i grafikonom.

Karakteristike aplikacije:

 • Frontend aplikacije u .NET
 • Backend aplikacije u MS SQL
 • Interface prema ERP-Sistemu u MS SQL
 • Broj redova koda u glavnoj aplikaciji ca. 600
 • Broj redova koda u MS SQL proceduri ca. 700
 • Vreme programiranja ca. 8 radnih sati (bez dokumentacije i User Acceptance Tests)
  • MS Excel: generisanje šablona
  • MS SQL: generisanje procedure i pisanja SQL koda
  • .NET: generisanje formulara i kontrolnih elemenata
  • .NET: Frontend programiranje

CENA

UPIT

9 + 15 =