Windows aplikacije

Potrebna su Vam specialna rešenja koja se moraju programirati?

WP PLUGIN – FTP USER UPLOAD

Za izradu web stranica koristimo WordPress sa premium temama. Uprkos tome što skoro za sve imate već programirane plugin-e, dešava se da nekada morate i sami nešto da programirate u WordPress-u.

FTP-Upload je naš plugin koji smo programirali za specialnu namenu transfera fajlova na FTP server preko definisanog account-a i lozinke. Prednost ovakvog transfera je taj što Vi možete na FTP serveru definisati account i folder koji je povezan sa njim. Kada korisnik izvrši transfer preko našeg plugin-a koristeći acccount i lozinku koju ste Vi definisali, njegovi fajlovi će biti prebačeni u folder koji ste definisali za taj account. Ovaj način transfera je zanimljiv ako imate više mušterija i ako želite da prebačene fajlove grupišete po mušterijama, jer u suprotnom ako koristite uobičajene FTP plugine u WordPress-u svi fajlovi od svih mušterija če završiti u istom folderu i Vi nećete znati kome pripadaju fajlovi.

  • Frontend aplikacije u HTML-u
  • Backend aplikacije u PHP-u
  • Vreme ca. 4 radna sata (bez dokumentacije i UAT)

CENA

UPIT

9 + 7 =