Windows aplikacije

Potrebna su Vam specialna rešenja koja se moraju programirati?

ODJAVA MATERIJALA

Ovo je takođe jedna od aplikacija koja menja postojeći ERP-Modul mušterije. Radi se o odjavi uzetog materijala. ERP-Sistem naravno poseduje modul sa kojim radno osoblje može odjaviti uzeti materijal sa stanja, međutim modul je komplikovan za upotrebu i oduzima mnogo vremena. To je dovelo do toga da je radno osoblje imalo „dobar“ izgovor za ne korišćenje tog modula a posledice su bile nemogućnost kontrole materijala. Rešenje je nađeno u novoj aplikaciji koju smo specialno za ovu namenu programirali uzimajući u obzir nedostatke postojećeg ERP-Modula.

I ovde je takođe ogroman problem predstavljala postojeća aplikacija o kojoj absolutno ništa nismo znali (odakle dolaze podaci, kako se računaju, gde se upisuju itd.). Uz pomoć SQL Profiler-a dobili smo kompletan protokol između modula i MS SQL-a (preko 15’000 redova). Posle detaljne analize uspeli smo da rekonstruišemo sve SQL upite koji se koriste u aktuelnom ERP-Modulu.

 • Frontend aplikacija u .NET
 • Backend aplikacija u MS SQL
 • Interface prema ERP-Sistemu u MS SQL
 • Broj redova koda u aplikaciji ca. 4’000
 • Broj redova koda na MS SQLserveru u proceduri ca. 3’000
 • Vreme ca. 120 radnih sati (bez dokumentacije i User Acceptance Tests)
  • MS SQL: generisanje tabela i polja
  • MS SQL: generisanje procedure i SQL upita (SELECT, INSERT und UPDATE)
  • .NET: generisanje formulara i kontrolnih elemenata
  • .NET: Frontend programiranje aplikacije

CENE

UPIT

14 + 14 =