Windows aplikacije

Potrebna su Vam specialna rešenja koja se moraju programirati?

POPIS MATERIJALA

Ova aplikacija menja kod mušterije već postojeći ERP-Modul. Problem kod postojećeg ERP-Modula je taj, što za popis materijala ne postoji mogućnost grupisanja artikala prema zaposlenima koji su odgovorni za brojanje tih materijala. Takođe je ogroman nedostatak izuzetno komplikovano upravljanje ERP modulom za popis.

Sa novom aplikacijom smo eliminisali sve nedostatke. Korišćenje naše aplikacije je intuitivno i jednostavno. Popisne liste se mogu grupisati po zaposlenom osoblju koje je zaduženo za dotične artikle.

Najveći problem, koji je zahtevao i najviše vremena za razvoj, je bio taj, što je postojeći ERP-Modul u formi EXE fajla. Od firme koja je prodala ERP-Sistem nismo mogli da dobijemo bilo kakvu dokumentaciju tako da nismo imali predstavu šta se u pozadini modula odvija, tj. u koje tabele se upisuju podaci itd. Taj problem je rešen uz pomoć SQL Profiler-a koji beleži komunikaciju između SQL Servera i određene aplikacije. Upravo to nam je i oduzelo najviše vremena jer su transkripti bili dugi oko 15’000 redova što je za analizu iziskivalo neverovatno mnogo vremena. U svakom slučaju uspeli smo da potpuno integrišemo novi modul koji već četvrtu godinu radi besprekorno.

Tokom vremena smo na zahtev mušterije dodali sledeće funkcije:

 • Snimanje trenutnih zaliha materijala kao i produkata na kraju meseca.
 • Izveštaji o zalihama kupljenog materijala kao i o zalihama prodajnih artikala (sopstveni i konsignacioni lager)

Karakteristike aplikacije:

 • Frontend aplikacije u .NET
 • Backend aplikacije u MS SQL
 • Interface prema ERP-Sistemu u MS SQL
 • Broj redova koda u glavnoj aplikaciji ca. 3’800
 • Broj redova koda u klasama ca. 1000
 • Vreme ca. 130 radnih sati (bez dokumentacije i User Acceptance Tests)
  • MS SQL: generisanje tabela i polja
  • MS SQL: generisanje procedure i SQL-a  (SELECT, INSERT und UPDATE)
  • .NET: generisanje formulara i kontrolnih elemenata
  • .NET: Frontend programiranje aplikacije

CENE

UPIT

7 + 5 =