RemotePC

Uz pomoć ovog uputstva možete nam jednostavno i brzo omogućiti pristup Vašem računaru. Aplikaciju RemotePC možete instalisati direktno preko web stranice proizvođača (klikom na DOWNLOAD LINK) ili možete skinuti sa našeg servera instalacioni fajl u ZIP formatu (veličina oko 25 MB) klikom na DOWNLOAD.

 • Download preko web stranice proizvođača: Idite na web stranicu RemotePC ovde i kliknite na dugme WINDOWS.

 • Ili možete skinuti instalacioni fajl direktno sanaše web stranice ovde.

 • Kada ste skinuli fajl možete pokrenuti instalaciju duplim maus-klikom. U zavisnosti od Vaših sigurnosnih opcija u Windows-u, može se pojaviti windows sigurnosna poruka (UAC Windows) koju akceptirate klikom na Da (E:Yes ili DE: Ja).

 • Kada se pojavi setap prozor kliknite na NEXT…

 • …i prihvatite odredbe softver licence.

 • Aplikacija RemotePC će biti instalisana u standardnom windows folderu, naravno to možete promeniti ukoliko želite. Dalje idete klikom na dugme NEXT.

 • Softver se instališe…

 • …i nakon instalacije će se pojaviti RemotePC penel-prozor.

 • Izaberite registar PROVIDE ONE TIME ACCESS

 • Potom kliknite na dugme ENABLE NOW da bi bio generisan pristupni kod.

 • Ovaj generisani pristupni kod saopštavate telefonski (ne šaljete mejlom) i mi se možemo povezati sa Vašim računarom ili serverom.

Remote vezu sa nama možete u svakom trenutku sami prekinuti klikom na dugme DISABLE ACCESS !