Zaštita ličnih podataka

 

Obim zaštite

Uloga ove stranice je da korisnika uputi o eventualnom korišćenju njegovih pivatnih podataka na web stranici www.perfect-code.ch i www.perfect-code.rs .
Zaštitu ličnih podataka shvatamo ozbiljno ipak ne možemo garantovati da Vaši podaci mogu biti potpuno zaštićeni od uvida strane osobe.

 

Pristupni podaci

Provider na kome se nalazi stranica stranici www.perfect-code.ch i www.perfect-code.rs skuplja i snima podatke u vidu  Server-Logfile-Protokola. Protokol obuhvata sledeće podatke:

  • Posećene stranice
  • Vreme posete
  • Količinu poslatih podata (MB)
  • Podatak sa koje stranice ste došli
  • Koji Browser ste koristili
  • Koji pogonski sistem ste imali instalisan na kompjuteru sa koga ste posetili našu stranicu
  • Vašu korisničku IP adresu

Svi ovi podaci služe za statističku obradu i za poboljšanje webstranice. Ukoliko postoji sumnja na neki vid zloupotrebe, protokoli sa servera se mogu koristiti u istražne svrhe.

 

Rukovanje ličnim podacima

Vaše lične podatke prosleđujemo dalje samo u skladu sa zakonskim okvirima. Pod ličnim podacima podrazumevamo informacije koje Vas bliže određuju i koje omogućuju Vaše praćenje. Na primer Vaše ime,  Vaša Email adresa ili Vaš telefon.

 

Rukovanje sa kontakt podacima

Ukoliko ostavite Vaše kontaktne podatke na našem websajtu (Email, adresa itd.) oni se čuvaju i ne daju se trećim licima bez Vaše saglasnosti.

 

Prava korisnika: Informacije, izveštaji i brisanje

Kao korisnik imate pravo na besplatnu informaciju o tome koji su Vaši lični podaci na našem sajtu snimljeni. Takodje imate pravo na zahtev brisanja svih podataka o Vama na našem sajtu ukoliko to nije u suprotnosti sa našim zakonskim obavezama.